TEMARI VALENCIÀ

TEMA 1 – Què és açó del Valencià?

TEMA 3 – On vols què anem?

TEMA 4 – El nostre entorn